BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Praca w jednostce

  

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych GMK oraz podmiotach realizujących BIP na wspólnej platformie BIP MK publikowane od 11 czerwca 2019 r. Nabór ogłaszają i prowadzą kierujący daną jednostką/podmiotem. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.
Nabory publikowane przed 11 czerwca 2019 r. są dostepne do czasu ich zakonczenia i archiwizacji na ponizszej stronie [ZOBACZ]NABORY TRWAJĄCE

 1. Radca Prawny
  (nr ref. 7-ZIM-2020, składanie ofert do dnia 2020-07-17)
 2. Starszy Specjalista w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Infrastruktury Technicznej w Jednostce Realizującej Projekt
  (nr ref. 6-ZIM-2020, składanie ofert do dnia 2020-07-16)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

  NABORY ZAKOŃCZONE

  1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Dziale Analiz, Rękojmi i Gwarancji
   (nr ref. 5-ZIM-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-31)