BIP - Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Krak-System”SA

Podstawowe dane finansowo-ekonomiczne Spółki na dzień 31.12.2016r. w złotych.

 

1. Suma bilansowa                         - 126 964 903,42

2. Aktywa trwałe                            - 104 864 607,04

3. Aktywa obrotowe                       -   22 100 296,38

4. Kapitał (fundusz) własny           -   40 722 248,94

5. Kapitał (fundusz) podstawowy  -   10 000 000,00

6. Zysk netto                                   -      3 141 968,12