BIP - Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Krak-System”SA

Informacje o jednostce


Nazwa: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Krak-System”SA
Symbol: TBS
Adres: Śliwkowa 6, 31-982 Kraków
Telefon: +48126449988
Faks: +48126803490
Email: sekretariat@krak-system.com.pl
WWW: http://krak-system.com.pl
NIP: 678157826
REGON: 351135410
Zakres działania: 1. Przygotowywanie i realizacja inwestycji w systemie deweloperskim oraz sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych. 2. Zarządzanie lokalami własnymi oraz wspólnotami mieszkaniowymi w ramach podpisanych umów.
Władze:
Prezes Zarządu mgr inż. Mirosław Stefaniak
Członek Zarządu mgr inż. Maria Buda
Członek Zarządu mgr inż. Lech Królak