BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego

Organami Szkoły są:

 

1. Dyrektor Szkoły

 

2. Rada Pedagogiczna

 

3. Rada Rodziców

 

4. Samorząd Uczniowski