BIP MJO - IV Liceum Ogólnokształcące

Informacje o jednostce


Nazwa: IV Liceum Ogólnokształcące
Symbol: LO4
Adres: ul. Krzemionki 11, 30-525 Kraków
Telefon: +48126563620
Faks: 126563620
Email: iv-lo@iv-lo.krakow.pl
WWW: http://iv-lo.krakow.pl
NIP: 6793131443
REGON: 356724446
Zakres działania: Działalność edukacyjna
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Imię i nazwisko - Kornelia Michalska, Adres siedziby IOD: ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków, Adres mailowy: inspektor4@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Beata Zgutka
Wicedyrektor mgr Henryk Pamuła
Wicedyrektor mgr Michał Wątor