BIP Archiwalny - A_SP47 (data archiwizacji: 2013-07-24, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR CV/1420/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 lipca 2010 r.)
Dokument archiwalny

OGŁOSZENIA

 


I. Zapisy ucziów do oddziału zerowego prowadzone są od 5 - 31 marca w sekretariacie szkoły      w  godzinach od 9.00 do 16.00

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu  012  653 - 21-45

II  Harmonogram spotkań z Rodzicami w II semestrze
    Szkoła Podstawowa nr 47 w Krakowie
    Rok szkolny 2008/2009

1. Marzec

16.03.2009 - rodzice uczniów kl. I-VI Dzień otwarty

2. Kwiecień

20.04.2009 - rodzice uczniów kl. I-III – zmiana ranna, rodzice uczniów kl. IV-VI
21.04.2009 – rodzice uczniów kl. I-III – zmiana popołudniowa Spotkania z wychowawcami – informacja o ocenach cząstkowych

3. Maj

28.05.2009 - rodzice uczniów kl. I-III zmiana ranna i klasy IV-VI ,

29.05.2009 - rodzice uczniów kl I - III zmana popołudniowa, oddziały 0

wywiadówka, powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych, podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za drugi semesr