BIP Archiwalny - A_SP47 (data archiwizacji: 2013-07-24, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR CV/1420/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 lipca 2010 r.)
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 47 im. Stefana Czarnieckiego
Symbol: SP47
Adres: ul. Myśliwska 64, 30-718 Kraków
Telefon: +48126532145
Faks: 0-12-653-21-45
Email: sp47@wp.pl
WWW: http://www.sp47.neostrada.pl
Zakres działania: Działalność dydaktczna, wychowawcza i opiekuńcza zgodna ze Statutem Szkoły.
Uwagi: Godziny pracy sekretriatu: pn. - pt. 8.00 - 16.00
Władze:
mgr Ewa Dziekan mgr Ewa Dziekan
mgr Andrzej Mikuśkiewicz mgr Andrzej Mikuśkiewicz
mgr Elżbieta Tomasik mgr Elżbieta Tomasik
mgr Grażyna Ligęza  Zastępca Dyrektora

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki