BIP MJO - III Liceum Ogólnokształcące

Mienie

 

Stan na dzień 30.11.2018 r.

 

 

Stan środków trwałych: 18 640 922,61 zł, w tym:

 

1. Grunty (grupa 0): 8 112 077,32 zł

2. Budynki i lokale (grupa 1): 10 157 392,85 zł

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2): 279 374,74 zł

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania(grupa 4): 26 974,08 zł

5. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 6): 65 103,62 zł

 

 

Stan pozostałych środków trwałych , zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 

1. Pozostałe środki trwałe: 962 561,77 zł

2. Zbiory biblioteczne: 190 968,04 zł

3. Wartości niematerialne i prawne: 32 376,02 zł