BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie


 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko:

Podinspektor w Zespole Kształtowania Przestrzeni Miejskich – 1 etat

(Nr ref. 37-ZZM-2019)

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 2 kandydat/ów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 1 kandydat/ów .

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 06.09.2019 r. w biurze ZZM w Krakowie

ul.Reymonta 20.

 

 

Kraków dn. 04.09.2019r.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-09-06 13:50:03
SYLWIA BANAŚ
 Edycja
2019-09-06 13:49:08
SYLWIA BANAŚ
 Edycja
2019-09-06 08:38:47
SYLWIA BANAŚ
 Edycja
2019-09-06 08:37:15
SYLWIA BANAŚ
 Edycja
2019-08-22 15:04:24
SYLWIA BANAŚ
 Publikacja