BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Majątek Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

- wartość ksiegowa wg stanu na 31.12.2016

- wartość księgowa wg stanu na 31.12.2017


- wartość księgowa wg stanu na 31.12.2018