BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Polityki, programy, raporty

Obecnie trwają prace nad dokumentem „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030”. Za przygotowanie dokumentu jest odpowiedzialny Miejski Architekt Krajobrazu. Dokument będzie przygotowywany w oparciu o konsultacje społeczne. Będzie on zawierał kompleksowe wytyczne utrzymania i rozwoju terenów zieleni, co będzie podstawą dla planowania i realizacji zadań Zarządu Zieleni Miejskiej i gwarancją realizacji spójnej długofalowej polityki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie.