BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych. Nabór ogłaszają i prowadzą dyrektorzy i kierownicy tych jednostek. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.

Nabory trwające:

brak naborów trwających

Nabory zakończone:

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor/Inspektor nadzoru inwestorskiego – 1 etat (Nr ref. 29-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Stanowisko ds. Edukacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Symbioza” – 1 etat (Nr ref. 28-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor Ochrony Danych Osobowych – 1 etat (Nr ref. 27-ZZM-2019r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Ewidencji Majątku i Rozliczania Inwestycji – 1 etat (Nr. ref. 26-ZZM-2019 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Planowania i Realizacji Budżetu– 1 etat (Nr. ref. 25-ZZM-2019 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor/Specjalista w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 24-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Zasobów Gruntowych - 1 etat (Nr ref. 31-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - podinspektor w Zespole „Kraków w Zieleni” – 1 etat (Nr ref. 23-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Stanowisko ds. Edukacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Symbioza” – 1 etat (Nr ref. 22-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Zadań Dzielnicowych – 1 etat (Nr ref. 21-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Zasobów Gruntowych - 1 etat (Nr ref. 30-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Główny Specjalista w Zespole Rozwoju Terenów Zieleni – 1/2 etatu (Nr ref. 20-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Starszy Archiwista w Zespole Organizacyjno - Administracyjnym – 1 etat (Nr ref. 19-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Stanowisko ds. Edukacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Symbioza” – 1 etat (Nr ref. 18-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Stanowisko ds. Edukacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Symbioza” – 1 etat (Nr ref. 17-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor/Specjalista w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 16-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Rozwoju Terenów Zieleni – 1 etat (Nr ref. 15-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Pracowni Projektowej Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie– 2 etaty (Nr ref. 14-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. Edukacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Symbioza” – 1 etat (Nr ref. 13-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. Edukacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Symbioza” – 1 etat (Nr ref. 12-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektora ds. Zadań Dzielnicowych – 2 etaty (Nr ref. 11-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Starszy Specjalista - Manager Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” – 1 etat (Nr ref. 10-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Kształtowania Przestrzeni Miejskich – 1 etat (Nr ref. 9-ZZM-2019r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Kształtowania Przestrzeni Miejskich – 1 etat (Nr ref. 8-ZZM-2019r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – 1 etat (Nr ref. 7-ZZM-2019r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. księgowości w Zespole Finansowo - Księgowym – 2 etaty (Nr ref. 6-ZZM-2019r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – 1 etat (Nr ref. 5–ZZM–2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor – Ogrodnik miejski w Wydziale Zieleni – 3 etaty (Nr ref. 4-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor ds. Nadzoru Inwestorskiego w Zespole Nadzoru Inwestorskiego – 1 etat (Nr ref. 03-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - w Zespole Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 02-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Kadr i Płac – 1 etat (Nr ref. 01-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 32-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 31-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Stanowisko ds. remontów i modernizacji w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (inspektor/specjalista) (Nr ref. 30-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Zarządzania Infrastrukturą Wodną – 1 etat (Nr ref. 29-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - w Zespole Zamówień Publicznych – 1/2 etatu (Nr ref. 28-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Wydziale Zieleni – 1 etat (Nr ref. 27-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 26-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Kształtowania Przestrzeni Miejskich – 1 etat (Nr ref. 25-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Finansowo - Księgowym – 1 etat (Nr ref. 24 -ZZM-2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. Budżetu w Zespole Planowania i Realizacji Budżetu – 1 etat (Nr.ref.23-ZZM-2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - w Zespole Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 22-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. Budżetu w Zespole Budżetu i Planowania – 1 etat (Nr.ref.21-ZZM-2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Ewidencji Majątku i Rozliczania Inwestycji – 1 etat (Nr. ref. 20-ZZM-2018 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Zamówień Publicznych - 1 etat ( Nr ref. 19-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. remontów i modernizacji w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 18-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - w Zespole Zamówień Publicznych – 2 etaty (Nr ref. 17-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor ds. remontów i modernizacji w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 16-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Wydziale Zieleni – 1 etat (Nr ref. 15-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Wydziale Zieleni – 3 etaty (Nr ref. 14-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - 1 etat (13-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – 1 etat (Nr ref. 12-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - inspektor w Zespole Kształtowania Przestrzeni Miejskich– 1 etat (Nr ref. 11-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektora ds. Zadań Dzielnicowych – 1 etat (Nr ref. 10-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Zasobów Gruntowych – 1 etat (Nr ref. 09-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Zasobów Gruntowych – 1 etat (Nr ref. 08-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. księgowości w Zespole Budżetu i Planowania – 1 etat (Nr ref. 7-ZZM-2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Organizacyjno - Administracyjnym – 2 etaty (Nr ref. 06-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole „Kraków w Zieleni” – 1 etat (Nr ref. 05-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Kierownik Zespołu Konserwacji Zieleni – 1 etat (Nr ref. 04-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor – Kontroler Drzew w Wydziale Zieleni – 2 etaty (Nr ref. 03-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Głównego Specjalistę ds. BHP i p/pożarowych – 1 etat (Nr ref. 02-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. księgowości w Zespole Budżetu i Planowania – 1 etat (Nr ref. 1-ZZM-2018r.)


Zobacz też: Praca w Urzędzie Miasta Krakowa
Zobacz też: Nabór na wolne stanowiska kierownicze w miejskich jednostach organizacyjnych
Zobacz też: Praca w jednostkach