BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Praca w jednostce

  

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych GMK oraz podmiotach realizujących BIP na wspólnej platformie BIP MK publikowane od 11 czerwca 2019 r. Nabór ogłaszają i prowadzą kierujący daną jednostką/podmiotem. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.
Nabory publikowane przed 11 czerwca 2019 r. są dostepne do czasu ich zakonczenia i archiwizacji na ponizszej stronie [ZOBACZ]NABORY TRWAJĄCE

brak aktualnych ogłoszeń

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. Inspektor/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Zespole Utrzymania Infrastrktury
  (nr ref. (12-ZZM-2020), składanie ofert do dnia 2020-03-23)
 2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Zespole Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego
  (nr ref. (13-ZZM-2020), składanie ofert do dnia 2020-03-23)
 3. Specjalista w Zespole ds. Lasów i Przyrody
  (nr ref. 10-ZZM-2020, składanie ofert do dnia 2020-03-16)
 4. Inspektor w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym
  (nr ref. (11-ZZM-2020), składanie ofert do dnia 2020-03-16)
 5. Inspektor w Zespole Zarządzania Infrastrukturą Wodną
  (nr ref. (08-ZZM-2020), składanie ofert do dnia 2020-03-06)
 6. Podinspektora ds. księgowości w Zespole Finansowo - Księgowym – 2 etaty
  (nr ref. (07-ZZM-2020), składanie ofert do dnia 2020-02-28)

NABORY ZAKOŃCZONE

 1. Specjalista w Zespole Utrzymania Infrastruktury
  (nr ref. (09-ZZM-2020), składanie ofert do dnia 2020-03-09)
 2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
  (nr ref. 06-ZZM-2020, składanie ofert do dnia 2020-02-03)
 3. Podinspektor-Ogrodnik Miejski w Wydziale Zieleni
  (nr ref. 05-ZZM-2020, składanie ofert do dnia 2020-01-31)
 4. Podinspektor w Zespole Projektów Inwestycyjnych
  (nr ref. 03-ZZM-2020, składanie ofert do dnia 2020-01-20)
 5. Inspektor w Zespole Projektów Inwestycyjnych
  (nr ref. 04-ZZM-2020, składanie ofert do dnia 2020-01-20)
 6. Stanowisko w Zespole Zamówień Publicznych
  (nr ref. 01-ZZM-2020, składanie ofert do dnia 2020-01-13)
 7. Inspektor w Zespole Utrzymania Infrastruktury
  (nr ref. 02-ZZM-2020, składanie ofert do dnia 2020-01-13)
 8. Główny Specjalista
  (nr ref. 49-ZZM-2019, składanie ofert do dnia 2019-12-09)