BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18

Struktura organizacyjna

1. Szkoła Podstawowa nr 19 w skład której wchodzi Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego

2. XXVII Liceum Ogólnokształcące im. dra Henryka Jordana