BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18

  

Budżet

Rok 2018

Bilans

 

Druk nr 3 do zał. - informacja dodatkowa

 

Rachunek zysków i strat

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

nota nr 1.1a

 

nota nr 1.1b

 

nota nr 1.7

 

nota nr 1.15

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
AGNIESZKA CHYC-SOBCZYK
Osoba publikująca:
ANDRZEJ WLAŹ
Data wytworzenia:
Data publikacji:
2016-06-29
Data aktualizacji:
2019-05-10