BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18

Przepisy dotyczące naszej placówki

 

1. Statut Gimnajum nr 20  im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie

 

2. Statut XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. dra Henryka Jordana w Krakowie

 

 

 

 


Podstawa prawna działania:

Uchwała Rady Miasta w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18