BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7

w Krakowie

 

W skład Zespołu wchodzą:

Samorządowe Przedszkole nr 23

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Edwarda Dembowskiego

 


 

ul. Skotnicka 86
30 - 394 Kraków


tel/fax:
(12) 262 52 77
(12) 262 52 81


e-mail:
zsp7kr@wp.pl
przedszkole23@vp.pl

www.sp66krakow.edu.pl

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w formie pisemnej jak i ustnej.

Informacje jest udostępniana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.