BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

Godziny przyjmowania stron:

mgr Jacek Tomana - Dyrektor ZSP 7

pn 10:00 - 11:00
czw 14:30 - 15:30

 

mgr Agnieszka Bizoń - Wicedyrektor ZSP 7

        wt 14:00 - 15:30

 

mgr Marzanna Kominiak - Wicedyrektor ZSP 7

środa: 7:00 – 8:00

czwartek: 16:00-16:30


Sekretariat Szkoły:

pn, śr., pt. 7:00 - 15:00

wt., czw.  7:30 - 15:30

 Sekretariat Przedszkola:  

       pn  7:00-14:00

       wt  7:00-14:00
       śr   10:00-17:00
       czw 7:00-14:00
       pt   7:00-14:00

 

Pedagog szkolny:

pn   11:00 - 16:00
wt   11:30 - 17:00

śr    10:30 - 14:30
czw  9:00 - 13:00
pt.    8:30-12:00

 

Pielęgniarka szkolna:

wt 7:30 - 11:30
śr 12:00 - 16:00

 

Świetlica:

pn - pt 7:00 - 17:00

 

Biblioteka szkolna:

pn -8:00-13:20
wt 9:45-16:00
śr  8:00-9:45
cz 8:00-9:45 i 10:40-13:50
pt 8:30-12:45

 


Jak załatwić sprawę

 1. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej nr 66 w Krakowie.

 2. Zapisanie dziecka do przedszkola.

  W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzic powinien złożyć wniosek do przedszkola pierwszego wyboru. Rekrutacja jest elektorniczna na portalu https://krakow.formico.pl/formico-parents/main.action.

  Na stronie serwisu rekrutacyjnego dla rodziców należy wypełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu przedszkola pierwszego wyboru wraz ze wszystkimi dokumentami potwierdzającymi zaznaczone kryteria naboru, zgodnie z ustalonym corocznie harmonogramem rekrutacji.

 3. Zapisanie dziecka do szkoły podstawowej.

  Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły są przyjmowani w pierwszej kolejności, natomiast uczniowie spoza obwodu są przyjmowani w oparciu o kryteria i w miarę wolnych miejsc.
  W celu zapisania dziecka do szkoły podstawowej rodzic powinien złożyć kartę zapisu w szkole podstawowej pierwszego wyboru. 
  Na stronie serwisu rekrutacyjnego dla rodziców można wypełnić kartę zapisu dziecka do szkoły podstawowej, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły podstawowej pierwszego wyboru.
  Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest wydrukowanie z systemu karty zapisu, wypełnienie odręczne, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły podstawowej pierwszego wyboru.
  Kartę można też pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły. 

  Administracja szkoły podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, wprowadza do systemu lub potwierdza dane zawarte w systemie.