BIP Archiwalny - A_LO27 (data archiwizacji: 2013-06-18, powód archiwizacji: UCHWAŁA NR L/638/12 RADY MIASTA KRAKOWA Z DNIA 27 CZERWCA 2012)
Dokument archiwalny

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. dr. Henryka Jordana jest prowadzone przez miasto Kraków i podlega Wydziałowi Edukacji UMK.

Wszystkie akty prawne dotyczace placówek miejskich znajdują sie w portalu Edukacyjnym Urzędu miasta Krakowa w zakładce prawo. Zapraszamy zatem na: www.portaledukacyjny.krakow.pl

 

Przepisy dotyczące placówki:

1. Podstawa działalności XXVII Liceum Ogólnokształcącego  

2. Statut XXVII LO  

3. Odsyłacze do uchwał UMK dotyczących placówek wychowania pozaszkolnego