BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Mienie

Budynek Zespołu składa się z części szkolnej rozbudowanej w 2010 r i przedszkolnej.

Posiada:

36 sal lekcyjnych

3 sale gimnastyczne i bawialnię

3 pracownie komputerowe

13 tablic interaktywnych z projektorami multimedialnymi

19 zestawów multimedialnych

30 zestawów nagłaśniających

Sprzęt RTV

 

Wartość środków trwałych (konto 011) 26303183,40 zł

Wartość pozostałych środków trwałych (013) 1116119,68 zł

Pozostałe wartości niematerialne i prawne (konto 020) 33938,81 zł

 

MIENIE 2018 R.