BIP Archiwalny - A_ZSOG1 (data archiwizacji: 2017-10-30, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Jak załatwić sprawę

  • Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców w czwartek w godzinach 1600 - 1700 oraz w każdym innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.

  • Sekretariat szkoły

Wszystkie informacje o pracy szkoły udzielane są w sekretariacie:

 

Szkoła Podstawowa nr 10,

telefon 12 421 33 11

szkola@sp10.edu.pl

 

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek- piątek 8:00 - 16:00

 

Gimnazjum nr 6, telefon 12 422 74 17
Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek, środa 7:30 - 15:30

czwartek 7:30 - 11:30

  • Świetlica szkolna SP 10

Świetlica sprawuje opiekę nad dziećmi od godz.7:10 do 17:00. Proponuje zajęcia plastyczne, teatralne oraz odrabianie zadań domowych.

  • Pedagog szkolny

Godziny pracy:

 

 

poniedziałek 8:00 - 13:00
wtorek 8:00 - 13:00
środa 10:30 - 15:30

czwartek 8:00 - 13:00
piątek 8:00 - 13:00

  • Biblioteka szkolna

Godziny pracy:

Gimnazjum nr 6

poniedziałek 8:00-11:00

wtorek 12:00-14:30

środa 12:00-14:30
piątek 8:00-10:00

 

Szkoła Podstawowa nr 10

 

poniedziałek 11:00-15:00

wtorek 8:00-12:00

środa 8:00-12:00
piątek 10:00-13:00

 

  • Stołówka szkolna

Obiady wydawane są w godz. 11:30 - 14:30.

 

  • Opieka medyczna

2 razy w tygodniu dyżur pełni pielęgniarka szkolna:

wtorek w godz. 7:30 - 11:30
środa w godz. 7:30 - 11:30

 

 Gabinet stomatologiczny

 

środa 8:00-13:00

 

Young Learners Resource Center

(Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego)

telefon 12 421 02 36

ylrc.krakow@gmail.com

 

Godziny pracy:

wtorek 9:00-12:30

środa 9:00-14:00

czwartek 9:00-11:30

piątek 8:00-10:30 i 11:30-13:00