BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53

Mienie - stan na dzień 30 IX 2014 r.

 

1. Budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 1 083 478,28

 

2. Pozostałe środki trwałe: 386 443,61

 

3. Wartości niematerialne i prawne: 22 996,64

 

4. Zbiory biblioteczne: 49 174,72