BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53

Plan finansowy dochodów i wydatków na rok 2020

 

Wydatki ogółem - 3 682 600,00 zł

 

Dochody ogółem - 360 850,00 zł

 

 

 

Plan finansowy obejmuje:

 

 

• wynagrodzenie osobowe pracowników,

• składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,

• bieżące opłaty na media,

• zakup środków żywności,

• zakup materiałów i wyposażenia,

• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

• zakup materiałów papierniczych,

• zakup usług remontowych,

• zakup usług pozostałych,

• odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.