BIP MJO - Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Podstawowe przepisy


Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK działa na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (tj. Dz. U. 2018, poz. 720 ze zmianami), ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1983 ze zmianami) oraz ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami).