BIP MJO - Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Finanse i mienie

rok 2019

Plan finansowy przychodów i kosztów 2019

Sprawozdanie finansowe 2019

Opinia niezależnego biegłego 2019

rok 2018

Plan finansowy przychodów i kosztów 2018

Sprawozdanie finansowe 2018

Opinia niezależnego biegłego 2018

 

rok 2017

Plan finansowy przychodów i kosztów 2017

  Sprawozdanie finansowe 2017

Opinia niezależnego biegłego 2017


rok 2016

  Plan finansowy przychodów i kosztów 2016

Sprawozdanie finansowe 2016

Opinia niezależnego biegłego 2016


rok 2015

Plan finansowy przychodów i kosztów 2015

Sprawozdanie finansowe 2015

Opinia niezależnego biegłego 2015 

 

rok 2014

  Plan finansowy przychodów i kosztów na rok 2014

  Sprawozdanie finansowe 2014

  Opinia niezależnego biegłego 2014

 

rok 2013

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2013 do 31.12.2013

  Plan finansowy przychodów i kosztów na rok 2013

Opinia niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy 01.01.2013 do 31.12.2013

rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012

Raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012

Opinia niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy 01.01.2012 do 31.12.2012

rok 2011

  Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011

  Raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011

  Opinia niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011

 

rok 2010

opinia niezależnego biegłego rewidenta

Raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010

bilans finansowy sporządzony 31.12.2010

rachunek zysków i strat 2010