BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 40

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 40
Symbol: SP40
Adres: ul. Pszczelna 13, 30-385 Kraków
Telefon: +48122667898
Faks: 12/266-78-98
Email: sekretariat@sp40.krakow.pl
WWW: http://www.sp40.krakow.pl
NIP: 9441776208
REGON: 000709402
Zakres działania: Cykl kształcenia trwa 8 lat [I etap klasy I-III (trzy lata), II etap klasy IV-VIII (pięć lat)]. Nauka odbywa się w systemie zmianowym. Szkoła nie prowadzi oddziału przedszkolnego. Stan na r. szk. 2019/2020: Liczba oddziałów - 31 (1-3 - 9, 4-8 - 22) Liczba uczniów - 681
Uwagi: Sekretariat szkoły czynny: pon-pt, 8.00-15.00 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Krall, inspektor3@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Andrzej Moskal
Wicedyrektor mgr Grażyna Półtorak
Wicedyrektor mgr Renata Borowiecka
Wicedyrektor mgr Magdalena Romek

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki