BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 [.xlsx]        

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------

 

 

BUDŻET SOSW NR 6 NA ROK 2017

 

 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH                         177 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH                       5 667 862,65

W TYM WYDATKI

A) OSOBOWE I POCHODNE                                 4 712 389,12

B) RZECZOWE                                                     328 502,53

C) ZAKUP ENERGII                                                 56 524,63

D) REMONTY                                                         51 499,99

E) ŻYWIENIE                                                         81 383,04

F)USŁUGI                                                             51 977,75

G)MAJĄTKOWE                                                    366 488,80

H)POZOSTAŁE                                                        5 724,93

 

 

MAJĄTEK SZKOŁY NA DZIEŃ 31.12.2017

 

GRUNTY                                                         1 975 182,39

BUDYNKI I BUDOWLE                                          796 471,27

MASZYNY I URZĄDZENIA                                       16 320,00

INNE ŚRODKI TRWAŁE                                          28 105,55

ZBIORY BIBLIOTECZNE                                         55 197,44

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE                            1 039 106,42