BIP MJO - Ośrodek Kultury 'Biblioteka Polskiej Piosenki'

 ZAMÓWIENIA NA USŁUGI:

 

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 01.07.2019 r. - Usługa plakatowania miasta w dogodnych dla reklamy projektów lokalizacjach, uzgodnionych z Zamawiającym

Załącznik nr. 2 - notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na podstawie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 01.07.2019 r.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 27.06.2019 r. - Usługa obejmująca rejestrację dźwięku oraz udostępnienie sprzętu niezbędnego do dokonania rejestracji partii wokalnych uczestników projektu

• Załącznik nr. 1 - wzór umowy z WYkonawcą - do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 27.06.2019 r.

Załącznik nr. 2 - notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na podstawie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 27.06.2019 r.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

• Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 21.06.2019 r. - Przygotowanie do druku i druk materiałów promocyjnych, przygotowanie płyt CD-R do samodzielnego nagrania oraz opracowanie graficzne, tłoczenie i druk offsetowy 5000 płyt CD

• Załącznik nr. 1 - wzór umowy z Wykonawcą - do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 21.06.2019 r.

• Załącznik nr. 2 - notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na podstawie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 21.06.2019 r.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

• Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 17.06.2019 r. - Współpraca przy opracowaniu informacji o zbiorach

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

• Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 14.06.2019 r. -  Wynajem pawilonu ekspozycyjnego o wymiarach 243 x 605 w okresie od 20 lipca do 6 sierpnia 2019 r., zgodnie z załączoną specyfikacją

• Załącznik nr. 2 - notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na podstawie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 14,06,2019 r.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

• Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 12.06.2019 r. - Stworzenie aranżacji instrumentalnych (podkładów na przynajmniej kwartet) 10 piosenek polskich

• Załącznik nr. 1 - wzór umowy z Wykonawcą - do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 12.06.2019 r.

• Załącznik nr. 2 - notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na podstawie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 12.06.2019 r.