BIP MJO - Ośrodek Kultury 'Biblioteka Polskiej Piosenki'

 ZAMÓWIENIA NA USŁUGI:

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu nr BI.26.4.2020 z dnia 22.06.2020 r.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu nr BI.26.3.2020 z dnia 22.06.2020 r.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu nr BI.26.8.2019 z dnia 20.12.2019 r.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu nr BI.26.7.2019 z dnia 20.12.2019 r.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu ZP.26.22.2019 z dnia 25.11.2019 r. - usługa obejmująca rejestrację dźwięku oraz udostępnienie sprzętu niezbędnego do dokonania rejestracji partii wokalnych uczestników projektu.

Załącznik nr. 1 - wzór umowy z Wykonawcą - do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu ZP.26.22.2019 z dnia 25.11.2019 r.

Załącznik nr. 2 - notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na podstawie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu nr ZP.26.22.2019 z dnia 29.11.2019 r.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu ZP.26.19.2019 z dnia 25.11.2019 r. - wynajem pawilonu ekspozycyjnego o wymiarach 243 x 605 w okresie od 6 grudnia do 20 grudnia 2019 r.

Załącznik nr. 2 - notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na podstawie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu nr ZP.26.19.2019 z dnia 28.11.2019 r.

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu ZP.26.12.2019 z dnia 09.10.2019 r. - usługa obejmująca przygotowanie koncepcji scenografii i scenografii na potrzeby koncertu Memento Vitae 2019.

Załącznik nr. 1 - wzór umowy z Wykonawcą - do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu ZP.26.12.2019 z dnia 09.10.2019 r.

Załącznik nr. 2 - notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na podstawie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu nr ZP.26.12.2019 z dnia 09.10.2019 r.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu ZP.26.13.2019 z dnia 09.10.2019 r. - Organizacja techniczna i logistyczna koncertu Memento Vitae 2019.

Załącznik nr. 1 - wzór umowy z Wykonawcą - do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu ZP.26.13.2019 z dnia 09.10.2019 r.

Załącznik nr. 2 - notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na podstawie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu nr ZP.26.13.2019 z dnia 09.10.2019 r.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 02.10.2019 r. - Stworzenie aranżacji 13 piosenek polskich zgodnie z obsadą wokalną ustaloną dla danego utworu.

Załącznik nr. 1 - wzór umowy z Wykonawcą - do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 02.10.2019 r.

Załącznik nr. 2 - notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na podstawie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 02.10.2019 r.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 01.07.2019 r. - Usługa plakatowania miasta w dogodnych dla reklamy projektów lokalizacjach, uzgodnionych z Zamawiającym

Załącznik nr. 2 - notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na podstawie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 01.07.2019 r.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 27.06.2019 r. - Usługa obejmująca rejestrację dźwięku oraz udostępnienie sprzętu niezbędnego do dokonania rejestracji partii wokalnych uczestników projektu

• Załącznik nr. 1 - wzór umowy z Wykonawcą - do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 27.06.2019 r.

Załącznik nr. 2 - notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na podstawie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 27.06.2019 r.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

• Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 21.06.2019 r. - Przygotowanie do druku i druk materiałów promocyjnych, przygotowanie płyt CD-R do samodzielnego nagrania oraz opracowanie graficzne, tłoczenie i druk offsetowy 5000 płyt CD

• Załącznik nr. 1 - wzór umowy z Wykonawcą - do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 21.06.2019 r.

• Załącznik nr. 2 - notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na podstawie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 21.06.2019 r.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

• Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 17.06.2019 r. - Współpraca przy opracowaniu informacji o zbiorach

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

• Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 14.06.2019 r. -  Wynajem pawilonu ekspozycyjnego o wymiarach 243 x 605 w okresie od 20 lipca do 6 sierpnia 2019 r., zgodnie z załączoną specyfikacją

• Załącznik nr. 2 - notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na podstawie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 14,06,2019 r.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

• Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 12.06.2019 r. - Stworzenie aranżacji instrumentalnych (podkładów na przynajmniej kwartet) 10 piosenek polskich

• Załącznik nr. 1 - wzór umowy z Wykonawcą - do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 12.06.2019 r.

• Załącznik nr. 2 - notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na podstawie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 12.06.2019 r.