BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Dokumentacja dotycząca aktów wewnętrznych w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie dostępna jest do wglądu w siedzibie jednostki (ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków), po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod nr telefonu 12 619 99 32.

 

 

 

Dokumenty niniejsze udostępniane są również na podstawie przepisów (ustawa tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.), po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.