BIP MJO - Teatr Łaźnia Nowa

Mienie Teatru Łaźnia Nowa na dzień 31.12.2019

wartość budynku: 4 653 930,48 zł

wartość urządzeń technicznych i maszyn: 696 749,03 zł

wartość środków transportu: 26 659,97 zł

wartość innych środków trwałych: 1 167 317,79 zł