BIP MJO - Teatr Łaźnia Nowa

Mienie Teatru Łaźnia Nowa na dzień 31.12.2017

wartość budynku: 7 337 235,82 zł

wartość sprzętu komputerowego: 163 938,67 zł

wartość wyposażenia i sprzętu estradowego: 2 923 511,23 zł

wartość ruchomości: 62 206,57 zł