BIP MJO - Teatr Łaźnia Nowa

Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące Teatru Łaźnia Nowa

Zarządzenie nr 2093/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pn. Teatr " Łaźnia Nowa"

 

Zarządzenie nr 2112/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pn. Teatr "Łaźnia Nowa"

 

Zarządzenie nr 806/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Teatru "Łaźnia Nowa" w Krakowie części nieruchomości położonej w Krakowie na os. Szkolnym 25

 

Zarządzenie nr 1212/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia i przekazani pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiany uchwały Nr LXVI/621/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pn. Teatr "Łaźnia Nowa"

 

Zarządzenie nr 2032/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na okres 25 lat na rzecz Teatru "Łaźnia Nowa"

 

Zarządzenie nr 2439/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady RMK projektu uchwały RMK w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury - Teatr "Łaźnia Nowa".

 

Zarządzenie nr 1952/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 września 2009 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury - Teatrowi "Łaźnia Nowa"

 

Zarządzenie nr 2025/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 września 2011 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury - Teatr "Łaźnia Nowa"

 

Zarządzenie nr 1597/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie dostosowania aktów o utworzeniu instytucji kultury pn.: Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska”, Teatr „Bagatela” im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego, Teatr Ludowy, Capella Cracoviensis, Orkiestra Stołecznego – Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia”, Teatr KTO, Teatr „Łaźnia Nowa” oraz Balet Dworski „Cracovia Danza”, do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 

Zarządzenie nr 3294/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Teatru Łaźnia Nowa nieruchomości położonej w Krakowie, os. Szkolne 25, do czasu oddania jej w użytkowanie

 

Zarządzenie nr 714/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmiany umowy użytkowania Repertorium A nr 421/2006 z dnia 17.01.2006 r. dotyczącej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 45 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, oznaczonej jako działka nr 173, stanowiącej własność Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu, ustanowionego na rzecz Teatru Łaźnia Nowa

 

Zarządzenie nr 2615/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 września 2013 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego, dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Teatru Łaźnia Nowa na współfinansowanie projektów w ramach Programu PL08 „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 

Zarządzenie nr 2726/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego, dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Teatru Łaźnia Nowa na współfinansowanie projektów w ramach Programu PL08 „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego - druk nr 1441

 

Zarządzenie nr 2548/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 września 2014 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji celowych miejskim instytucjom kultury – Krakowskiemu Teatrowi VARIETE oraz Teatrowi „Łaźnia Nowa” w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych

 

Zarządzenie nr 2628/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ustanowienia prawa użytkowania do dnia 16.01.2031 r. na udziale w wysokości 31/100 cz. zabudowanej nieruchomości położonej na os. Szkolnym 26 w Krakowie na rzecz Teatru „Łaźnia Nowa” z siedzibą os. Szkolne 25 w Krakowie na cele związane z działalnością statutową

 

Zarządzenie nr 470/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę dwóch budynków wraz z przyległymi rampami oraz fragmentami nawierzchni przy budynku Teatru „Łaźnia Nowa” znajdujących się na nieruchomości położonej na os. Szkolnym 25 w Krakowie, której użytkownikiem jest Teatr „Łaźnia Nowa” w Krakowie z siedzibą os. Szkolne 25 w Krakowie

 

Zarządzenie nr 646/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia odpłatnie prawa użytkowania do dnia 16.01.2031 r. na udziale w wysokości 65/100 części zabudowanej nieruchomości położonej na os. Szkolnym 21A w Krakowie na rzecz Teatru „Łaźnia Nowa” z siedzibą os. Szkolne 25 w Krakowie na cele działalności statutowej

 

Zarządzenie nr 1298/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie oddania w użyczenie do czasu oddania w użytkowanie nieruchomości położonej na os. Szkolnym 25A w Krakowie na cele statutowe Teatru - realizacji koncepcji „Nowa Huta – Nowe Centrum obszar w rejonie Zalewu Nowohuckiego w Krakowie” na rzecz Teatru „Łaźnia Nowa” w Krakowie z siedzibą os. Szkolne 25 w Krakowie oraz wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku znajdującego się na nieruchomości

 

Zarządzenie nr 2953/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Teatrowi Ludowemu i Teatrowi Bagatela oraz dotacji podmiotowej Teatrowi Łaźnia Nowa

 

Zarządzenie nr 1558/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia odpłatnego prawa użytkowania nieruchomości do dnia 16.01.2031 r. na rzecz Teatru „Łaźnia Nowa” z siedzibą os. Szkolne 25 w Krakowie, na cele statutowe Teatru – realizację koncepcji „Nowa Huta- nowe centrum obszar w rejonie Zalewu Nowohuckiego w Krakowie”