BIP MJO - Teatr Łaźnia Nowa


OGŁOSZENIA O UDZIELANYCH ZAMÓWIENIACH 

___________________________________Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w budynku Teatru Łaźnia Nowa (os. Szkolne 25) oraz na przyległym do Teatru terenie w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020, dla Teatru „Łaźnia Nowa”. Znak: DAI-271.1.2019


Ogłoszenie wraz z załącznikami

Formularz oferty - DOC

Załącznik A do Oferty (oświadczenia) - DOC

Załącznik B do Oferty (wykaz osób) - DOC

Załącznik C do Oferty (Klauzula informacyjna RODO) - PDF

Załącznik D do Oferty (Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym) - DOC

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Informacja o zawarciu umowy


--------------------------


Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenie usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa, odpowiednio w odniesieniu od jednej do szesnastu części, dla Teatru „Łaźnia Nowa”. Znak: DPBK-271.1.2019.


Ogłoszenie wraz z załącznikami

Formularz oferty - DOC

Zestawienie tabelaryczne (Załącznik A) - DOC - NIEAKTUALNY

Oświadczenia (Załącznik B) - DOC

Klauzula informacyjna (Załącznik C) - PDF

 

Sprostowanie omyłki w treści ogłoszenia

Zestawienie tabelaryczne (Załącznik A) - DOC - AKTUALNY

Informacja z otwarcia ofert

Korekta informacji z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach od 1 do 16 zamówienia

Informacja o zawarciu umowy


--------------------------


Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenie usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części, dla Teatru „Łaźnia Nowa”. Znak: KPA-271.5.2019.

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Formularz oferty - DOC

Zestawienie tabelaryczne (Załącznik A) - DOC

Oświadczenia (Załącznik B) - DOC

Klauzula informacyjna (Załącznik C) - PDF

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Informacja o zawarciu umowy

 

--------------------------

 

Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenie usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części, dla Teatru „Łaźnia Nowa”. Znak: KPA-271.4.2019.

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Formularz oferty - DOC

Zestawienie tabelaryczne (Załącznik A) - DOC

Oświadczenia (Załącznik B) - DOC

Klauzula informacyjna (Załącznik C) - PDF

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


--------------------------

 

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzeń nagłośnienia, oświetlenia, wizji, wielofunkcyjnych oraz komputerowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Znak: DPDU-271.3.2.2019


Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia - Kalkulacja (XLS) - nieaktualny

Opis Przedmiotu Zamówienia - Kalkulacja (PDF) - nieaktualny

Formularz oferty - DOC

Klauzula informacyjna (załącznik do Formularza oferty) - PDF

Pisemne zobowiązanie podmiotu (załącznik do Formularza oferty) - DOC

Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym (załącznik do Formularza oferty) - DOC


Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia - Kalkulacja (XLS) - AKTUALNY

Opis Przedmiotu Zamówienia - Kalkulacja (PDF) - AKTUALNY


Pytania i odpowiedzi, wyjaśniania SIWZ 2


JEDZ DPDU-271.3.2.2019

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania odpowiednio w odniesieniu do 1, 2, 3, 4 i 5 części zamówienia

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania odpowiednio w odniesieniu do 1, 2, 3, 4 i 5 części zamówienia - KOREKTA

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

--------------------------


Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenie usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa, dla Teatru „Łaźnia Nowa”. Znak: ZDII-271.4.2019.

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Formularz oferty - DOC

Zestawienie tabelaryczne (Załącznik A do Oferty) - DOC

Oświadczenia (Załącznik B do Oferty) - DOC

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie  rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Informacja o zawarciu umowy

 

--------------------------

 

Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony fizycznej osób i mienia podczas wydarzeń plenerowych realizowanych poza siedzibą Teatru „Łaźnia Nowa” w ramach Bulwar[t]u Sztuki 2019, dla Teatru „Łaźnia Nowa”. Znak: ZDII-271.3.2019

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Formularz oferty - DOC

Oświadczenia (Załącznik A do Oferty) - DOC

Wykaz osób (Załącznik B do Oferty) - DOC

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Informacja o zawarciu umowy

 

 

 --------------------------

 

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, dla Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie. Znak: DPDU-271.2.1.2019

 

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Formularz Oferty DOC

Załącznik nr 1 - Wzór harmonogramu

Załącznik nr 2 - Projekt Budowlany

Załącznik nr 3 - Projekt wykonawczy

Załącznik nr 4 - Przedmiary

Załącznik nr 5 - Specyfikacje techniczne

Załącznik nr 6 - Załącznik E1-E13 do SIWZ

Załącznik nr 7 - Tabela pomocnicza do ustalenia kosztów inwestycji

 

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

Obłoszenie o zmianie ogłoszenia - BZP

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ II

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ III

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP

 

 --------------------------

 

Przetarg na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej i informacyjnej w różnych środkach masowego przekazu dotyczącej Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Znak: DPDU-271.1.1.2019

 

SIWZ

Ogłoszenie BZP

Opis przedmiotu zamówienia i wyliczenie ceny oferty

Formularz oferty DOC


Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ II

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ - III

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Zawiadomienie o uchyleniu decyzji o odrzuceniu oferty

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP


--------------------------


Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, dla Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie. Znak: DPDU-271.3.1.2018


SIWZ

Ogłoszenie BZP

Formularz Oferty DOC
Załącznik 1 - Wzór harmonogramu

Załącznik 2 - Projekt Budowlany

Załącznik 3 - Projekt wykonawczy

Załącznik 4 - Przedmiary

Załącznik 5 - Specyfikacje techniczne

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące zmiany terminu składania ofert - I

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - BZP

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ - II

Załączniki E1-E13 do SIWZ

Przedmiar w formacie ATH

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ - III

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ - IV

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ - V

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ - VI

Przedmiar w formacie ATH 2

Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ VII

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - BZP


--------------------------


Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenie usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwudziestu części zamówienia, dla Teatru „Łaźnia Nowa”. Znak: DPBK-271.1.2018

 

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu wraz z zaproszeniem do złożenia ofert

Załącznik do ogłoszenia

Załącznik do ogłoszenia (DOC)

Forlumarz oferty (DOC)

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach od 1 do 20 zamówienia

Informacja o zawarciu umów


--------------------------

 

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej i informacyjnej w różnych środkach masowego przekazu dotyczącej Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Znak: DPDU-271.2.3.2018


SIWZ

Ogłoszenie BZP

Opis przedmiotu zamówienia i wyliczenie ceny oferty

Formularz oferty DOC

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi do SIWZ wraz ze zmianą terminów złożenia i otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ (II)

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - BZP


--------------------------


Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej i informacyjnej w różnych środkach masowego przekazu dotyczącej Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Znak: DPDU-271.2.3.2018

 

SIWZ

Ogłoszenie BZP

Opis przedmiotu zamówienia i wyliczenie ceny oferty

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w BZP

 

 

--------------------------


Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w szczególności projektów wykonawczych, STWiOR oraz kosztorysów i przedmiarów, dotyczącej realizacji Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Znak: DPDU-271.1.1.2018

 

SIWZ

Obłoszenie BZP

Załącznik 1 - projekt budowlany

Załącznik 2 - koncepcja aranżacji cz.1 (opis)

Załącznik 2 - koncepcja aranżacji cz. 2 (rysunki)

Załącznik 3 - Procedura P-24 - system weryfikacji dokumentacji

Załącznik 4 - Przykładowy arkusz weryfikacji dokumentacji

Formularz oferty - DOC

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP


--------------------------


Przetarg nieograniczony - Ogłoszenie i SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, w szczególności projektów wykonawczych, STWiOR oraz kosztorysów i przedmiarów, dotyczącej realizacji Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Znak: DPDU.271.3.2.2017

 

Załącznik 1 - projekt budowlany

Załącznik 2 - koncepcja aranżacji cz. 1 (opis)

Załącznik 2 - koncepcja aranżacji cz. 2 (rysunki)

Formularz oferty - DOC

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Projekt budowlany - część Architektura (wersja poprawiona)

Odpowiedzi na zapytania oferentów:STRONA 1, STRONA 2    

Odpowiedzi na zapytania oferentów - 2 część

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w BZP

 

--------------------------


Przetarg nieograniczony - Ogłoszenie i SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej – odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Znak: DPDU-271.2.2.2017

 

Załącznik 1 - projekt budowlany

Załącznik 2 - koncepcja aranżacji cz. 1 (opis)

Załącznik 2 - koncepcja aranżacji cz. 2 (rysunki)

Formularz oferty - DOC

Informacja z otwarcia kopert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach 1 i 2 zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP

 

--------------------------


Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówenienia, dla Teatru Łaźnia Nowa. Znak: DAI-271.5.2017

 

Załącznik - części zamówienia 1, 2, 11, 19 - NIEAKTUALNY

 

MODYFIKACJA ogłoszenia i zaproszenia do złożenia ofert

Załącznik - części zamówienia od 1 do 6

 

Informacja o złożonych ofertach

 

Sprostowanie

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia

 

 ----------------------------

Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dziewiętnastu części zamówienia, dla Teatru Łaźnia Nowa. Znak: DAI-271.4.2017


Załącznik - części zamówienia od 1 do 19 - PDF

Załącznik - części zamówienia od 1 do 19 - DOC

Załącznik A - formularz oferty - DOC

 

Odpowiedź na pytanie do treści oferty

 

Informacja o złożonych ofertach

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówieniaZapytania ofertowe

 

Opracowanie koncepcji aranżacji przestrzeni wraz z wytycznymi i szacunkowymi kosztami wykonania projektów wykonawczych i projektu aranżacji przestrzeni do projektów wykonawczych dla planowanej inwestycji Teatru „Łaźna Nowa” dla zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, Umowa nr POIS.08.01.00-00-1080/16-00, w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Załącznik - Projekt budowlany

 

Odpowiedź na pytanie do treści zapytania ofertowego

 

Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przetargi Hotele

Hotel 3 * Kraków

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Hotel 3 * Kraków

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Hotel 3* Kraków

Hotel 3* Nowa Huta

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Hotel 4 * Nowa Huta

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Hotel4* Nowa Huta

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Hotel 3*Kraków

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Hotel 3*Nowa Huta

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Hotel 4*Kraków

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Hotel 4* Kraków

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Hotel 4 * Kraków

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Hotel 4* Nowa Huta

ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

Hotel 3* Nowa Huta

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia