BIP MJO - Teatr Łaźnia Nowa

Finanse i mienie

Łaźnia Nowa jest gminną jednostką finansowaną z budżetu Miasta Krakowa.
Teatr pozyskuje również środki z funduszy unijnych oraz innych źródeł publicznych i prywatnych.