BIP MJO - Teatr Łaźnia Nowa

Zamówienia publiczne przekraczające 30.000 Euro

 

POSTĘPOWANIA TRWAJĄCE

DPDU-271.5.2.2020 - Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do zabudowy, tj. szaf na wymiar, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

 

DPDU-271.4.2.2020 - Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do zabudowy wraz z wyposażeniem, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

 

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

KPA-271.1.2020 - Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenie usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa dla Teatru „Łaźnia Nowa”.

 

DPDU-271.3.2.2020 - wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzeń wielofunkcyjnych oraz komputerowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.