BIP MJO - Krakowskie Biuro Festiwalowe

Finanse i mienie KBF

 

Bilans 2006

Środki trwałe 2006
Rachunek zysków i strat 2006

 

Bilans 2007

Środki trwałe 2007

Rachunek zysków i strat 2007

 

Bilans 2008

Środki trwałe 2008

Rachunek zysków i strat 2008

 

Bilans 2009

Środki trwałe 2009

Rachunek zysków i strat 2009

Rachunek przepływów pieniężnych 2009

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 2009

 

Bilans 2010

Środki trwałe 2010

Rachunek zysków i strat 2010

Rachunek przepływów pieniężnych 2010

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 2010

 


Bilans 2011

Środki trwałe 2011

Rachunek zysków i strat 2011

Rachunek przepływów pieniężnych 2011

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 2011

 

 

Bilans 2012

Środki trwałe 2012

Rachunek zysków i strat 2012

Rachunek przepływów pieniężnych 2012

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 2012

 

Bilans 2013

Środki trwałe 2013

Rachunek zysków i strat 2013

Rachunek przepływów pieniężnych 2013

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 2013

 

Bilans 2014

Środki trwałe 2014

Rachunek zysków i strat 2014

Rachunek przepływów pieniężnych 2014

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 2014


Bilans 2015

Środki trwałe 2015

Rachunek zysków i strat 2015

Rachunek przepływów pieniężnych 2015

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym 2015

 

 

Bilans 2016

Środki trwałe 2016

Rachunek zysków i strat 2016

Rachunek przepływów pieniężnych 2016

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 2016

 

Bilans 2017

Środki trwałe 2017

Rachunek zysków i strat 2017

Rachunek przepływów pieniężnych 2017

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 2017

 

Sprawozdanie finansowe Krakowskiego Biura Festiwalowego 2018