BIP Archiwalny - A_NHBP (data archiwizacji: 2017-01-16, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR L/917/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r.)
Dokument archiwalny
Archiwum przetargów   Przetargi rozstrzygnięte 2015 DGO-271-11/15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek DGO-271-10/15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek mówionych DGO-271-9/15 Unieważnienie przetargu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek DGO-271-8/15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek DGO-271-7/15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek mówionych DGO-271-6/15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek 2014 ADM-271-3/14   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek       ADM-271-2/14   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek mówionych.   ADM-271-1/14   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek     2013  ------------------------------------------------------------------------------------------ ADM-271-9/13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ADM-271-8/13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek -------------------------------------------------------------------------------- ADM-271-7/13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek  -------------------------------------------------------------------------------- ADM-271-6/13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zmiana treści SIWZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek mówionych. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ADM-271-5/13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ADM-271-4/13  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ADM-271-3/13  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   NHBP-ADM-271-2/13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek mówionych.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  NhBP-adm-271-1/13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZmiana ogłoszenia o zamówieniach publicznychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek. ------------------------------------------------------------------------------- 2012 --------------------------------------------------------------------------------  NhBP/Z/07/2012   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  NhBP/Z/06/2012   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek   --------------------------------------------------------------------------------  NhBP/Z/05/2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  Zmiana treści SIWZ  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek mówionych.    --------------------------------------------------------------------------------  NhBP/Z/04/2012  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek.  --------------------------------------------------------------------------------  NhBP/Z/03/2012  Zawiadomienie o wyborzy najkorzystniejszej oferty  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek.  --------------------------------------------------------------------------------    NhBP/Z/02/2012   Zawiadomienie o wyborzy najkorzystniejszej oferty  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek mówionych.  --------------------------------------------------------------------------------  NhBP/Z/01/2012  Zawiadomienie o wyborzy najkorzystniejszej oferty  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek   2011 -------------------------------------------------------------------------------- NhBP/Z/16/2011  Zawiadomienie o wyborzy najkorzystniejszej ofertyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek --------------------------------------------------------------------------------  NhBP/Z/15/2011 Zawiadomienie o wyborzy najkorzystniejszej ofertyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek  -------------------------------------------------------------------------------- NhBP/Z/14/2011  Zawiadomienie o wyborzy najkorzystniejszej ofertyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek mówionych. ------------------------------------------------------------------------------  NhBP/Z/13/2011  Wykonanie remontu w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej położonej przy os. Stalowe 12 w KrakowieZawiadomienie o wyborzy najkorzystniejszej ofertyZmiana dotyczy załącznika B do SIWZ (Projekt drzwi i ściany japońskiej)  --------------------------------------------------------------------------------  NhBP/Z/11/2011  Zawiadomienie o wyborzy najkorzystniejszej oferty  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek .  --------------------------------------------------------------------------------  NhBP/Z/12/2011 Zawiadomienie o wyborzy najkorzystniejszej ofertyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek mówionych.  ------------------------------------------------------------------------------ NhBP/Z/09/2011 Wykonanie remontu filii nr 9 Nowohuckiej Biblioteki Publicznej położonej przy os.Tysiąclecia 42 w KrakowieZawiadomienie o wyborzy najkorzystniejszej ofertyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - roboty budowlane --------------------------------------------------------------------------------  NhBP/Z/07/2011 Zawiadomienie o wyborzy najkorzystniejszej ofertyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek  --------------------------------------------------------------------------------  NhBP/Z/06/2011  Zawiadomienie o wyborzy najkorzystniejszej ofertyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek mówionych. --------------------------------------------------------------------------------  NhBP/Z/05/2011 Zawiadomienie o wyborzy najkorzystniejszej ofertyWykonanie robót malarskich na filii nr 2 Nowohuckiej Biblioteki Publicznej położonej przy os. Teatralne 25 w Krakowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  --------------------------------------------------------------------------------  NhBP/Z/04/2011 Zawiadomienie o wyborzy najkorzystniejszej oferty Wykonanie posadzek z terakoty na filii nr 7 Nowohuckiej Biblioteki Publicznej położonej przy os. Kalinowym 4 w KrakowieOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane --------------------------------------------------------------------------------  NhBP/Z/03/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneWykonanie robót malarskich na filii nr 2 Nowohuckiej Biblioteki Publicznej położonej przy os. Teatralne 25 w KrakowieZawiadomienie o unieważnieniu postępowania NhBP/Z/03/2011Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  -------------------------------------------------------------------------------  NhBP/Z/02/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książekZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  ---------------------------------------------------------  NhBP/Z/01/2011  Windykacja wierzytelności Nowohuckiej Biblioteki Publicznej Zmiany zapisów SIWZ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ----------------------------------------------------------------------- Rok 2010 ---------------------------------------------------- NhBP/Z/07/2010  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek   ----------------------------------------------------------------------------- NhBP/Z/06/2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek mówionych  -------------------------------------------------------------------------------- NhBP/Z/05/2010  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek -------------------------------------------------------------------------------- NhBP/Z/04/2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książęk -------------------------------------------------------------------------------- NhBP/Z/03/2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek mówionych. -------------------------------------------------------------------------------- NhBP/Z/02/2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książęk -------------------------------------------------------------------------------- NhBP/Z/01/2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH NA DOSTAWĘ KSIĄŻEK -------------------------------------------------------------------------------- Rok 2009 --------------------------------------------------------------------------------  NhBP/Z/01/2009 ZawiadomienieOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek   NhBP/Z/02/2009 ZawiadomienieOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek   NhBP/Z/03/2009 ZawiadomienieOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek  NhBP/Z/04/2009 ZawiadomienieOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek mówionych  NhBP/Z/05/2009 ZawiadomienieOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek wydanych dużym drukiem   NhBP/Z/06/2009 Zawiadomienie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek mówionych   NhBP/Z/07/2009 Zawiadomienie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek   NhBP/Z/08/2009 Zawiadomienie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Rok 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  NhBP/Z/06/2008 Zawiadomienie Znak sprawy: NhBP/Z/06/2008OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek   NhBP/Z/05/2008 Zawiadomienie Znak sprawy: NhBP/Z/05/2008OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek NhBP/Z/04/2008 Zawiadomienie Znak sprawy: NhBP/Z/04/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek NhBP/Z/03/2008 Zawiadomienie Znak sprawy: NhBP/Z/03/2008OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek NhBP/Z/02/2008 Zawiadomienie Znak sprawy: NhBP/Z/02/2008OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek  NhBP/Z/01/2008 Zawiadomienie Znak sprawy: NhBP/Z/01/2008OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych na dostawę książek