BIP Archiwalny - A_NHBP (data archiwizacji: 2017-01-16, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR L/917/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r.)
Dokument archiwalny
Jak załatwić sprawę Sposób przyjmowania i załatwiania spraw   Wszelkie pisma, podania i wnioski należy składać w Sekretariacie Dyrektora Nowohuckiej Biblioteki Publicznej os. Stalowe 12, 31-921 Kraków.   Szczegółowych informacji na temat sposobu załatwiania spraw udziela Sekretariat w godz. 7.30-15.00, tel. 12/644-23-52, fax 12/644-11-15