BIP Archiwalny - A_SBP (data archiwizacji: 2017-01-16, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR L/917/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r.)
Dokument archiwalny
  Struktura organizacyjna Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie DYREKCJA BIBLIOTEKI   ul. Masarska 14, 31-539 Kraków tel. 12-423-22-15, fax. 12-426-24-50 e-mail: sekretariat@sbpkrakow.pl   Dyrektor - mgr Jadwiga Wiatr, tel. 12-423-22-15, e-mail: dyrektor@sbpkrakow.pl   Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów - mgr Dorota Motyka, ul. Masarska 14, 31-539 Kraków tel. 12-431-00-68, e-mail: dgioz@sbpkrakow.pl   Dział Udostępniania Zbiorów: Biblioteka Główna - ul. Masarska 14, 31-539 Kraków tel.: 12-431-00-68 e-mail: bg@sbpkrakow.pl Filia 2 - ul Bobrowskiego 11, 31-552 Kraków tel.: 12-412-76-91 e-mail: filia2@sbpkrakow.pl   Filia 4 - ul. Dietla 80/82, 31-073 Kraków tel.: 12-429-34-30 e-mail: filia4@sbpkrakow.pl   Filia 6 - ul. Dobrego Pasterza 6, 31-416 Kraków tel.: 12-411-04-00 e-mail: filia6@sbpkrakow.pl   Filia 7 - Al. 29-Listopada 59, 31-425 Kraków tel.: 12-411-80-96 e-mail: filia7@sbpkrakow.pl   Filia 8 - ul. Krakowska 29/ul. Węgłowa 1, 31-062 Kraków tel.: 12-422-92-43 e-mail: filia8@sbpkrakow.pl   Filia 9 - ul. Bosaków 11, 31-476 Kraków tel.: 12-411-96-03 e-mail: filia9@sbpkrakow.pl   Filia 10 - ul. Łąkowa 27, 31-443 Kraków tel.: 12-417-26-37 e-mail: filia10@sbpkrakow.pl   Filia 11 - ul. Dzielskiego 2, 31-465 Kraków tel.: 12-412-30-00 e-mail: filia11@sbpkrakow.pl   Filia 12 - ul. Lubomirskiego 7a, 31-509 Kraków tel.: 12-430-37-39 e-mail: filia12@sbpkrakow.pl   Filia 13 - Al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków tel.: 12-423-24-26 e-mail: filia13@sbpkrakow.pl   Filia 16 - Al. Pokoju 33, 31-564 Kraków tel.: 12-414-26-01 e-mail: filia16@sbpkrakow.pl   Filia 17 - ul. Brodowicza 1, 31-525 Kraków tel.: 12-412-49-55 e-mail: filia17@sbpkrakow.pl   Filia 18 - ul. Ugorek 14, 31-456 Kraków tel.: 12-417-17-15 e-mail: filia18@sbpkrakow.pl   Filia 19 - ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków tel.: 12-417-22-73 e-mail: filia19@sbpkrakow.pl     Dział Instrukcyjno-Metodyczny ul. Masarska 14, 31-539 Kraków   Specjalista ds. popularyzacji czytelnictwa - Małgorzata Czerwiec-Dzierżymirska, mgr Małgorzata Koźma tel. 12-431-00-68, e-mail: dim@sbpkrakow.pl   Instruktor - Krystyna Wicińska-Liwacz tel. 12-431-00-68, e-mail: dim@sbpkrakow.pl   Specjalista ds. automatyzacji - mgr Agnieszka Cwykiel tel. 12-431-00-68, e-mail: bibl.system@sbpkrakow.pl   Informatyk - Piotr Pękala tel. 12-431-00-68, e-mail: admin@sbpkrakow.pl   Dział Finansowy - Główny Księgowy - mgr Dominika Lis ul. Masarska 14, 31-539 Kraków tel. 12-422-95-49, e-mail: df@sbpkrakow.pl   Dział Administracyjno-Gospodarczy ul. Masarska 14, 31-539 Kraków   Referat Administracyjny - Agata Guzik tel. 12-423-22-15, fax. 12-426-24-50, e-mail: sekretariat@sbpkrakow.pl   Referat Gospodarczy - mgr inż. Krzysztof Olsiński tel. 12-422-95-49, e-mail: rg@sbpkrakow.pl