BIP Archiwalny - A_SBP (data archiwizacji: 2017-01-16, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR L/917/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r.)
Dokument archiwalny
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw   Wszelkie pisma, podania i wnioski należy składać w Sekretariacie Dyrektora Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie ul. Masarska 14, 31-539 Kraków, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Szczegółowych informacji na temat sposobu załatwiania spraw udziela Sekretariat w godz. 7.30-15.30, tel. 12-423-22-15, fax 12-426-24-50