BIP Archiwalny - A_SBP (data archiwizacji: 2017-01-16, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR L/917/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r.)
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Śródmiejska Biblioteka Publiczna
Symbol: SBP
Adres: ul. Masarska 14, 31-539 Kraków
Telefon: +48124232215
Faks: 12-426-24-50
Email: sekretariat@sbpkrakow.pl
WWW: http://www.sbpkrakow.pl
Zakres działania: Działalność kulturalno-oświatowa
Uwagi: Sekretariat czynny w godz. 7:30-15:30
Władze:
Dyrektor mgr Jadwiga Wiatr
Główny księgowy mgr Dominika Lis