BIP MJO - Centrum Kultury Podgórza

I. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

 

1. Dyrektor Centrum Kultury Podgórza ogłasza postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w Centrum Kultury Podgórza pn. Przeprowadzenie prac remontowych polegających na wykonaniu nowej aranżacji  toalet parteru w budynku Centrum Kultury Podgórza przy ul. Sokolskiej 13 w Krakowie.

 

Przetarg na roboty budowlane ZP-2/2019

 

Dokumenty do pobrania:

 

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załącznik nr 1 do SIWZ

- Załącznik nr 2 do SIWZ

- Załącznik nr 3 do SIWZ

- Załącznik nr 4 do SIWZ

- Załącznik nr 5 do SIWZ

- Załącznik nr 6 do SIWZ

- Załącznik nr 7 do SIWZ

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

2. Dyrektor Centrum Kultury Podgórza ogłasza postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w Centrum Kultury Podgórza pn. Przeprowadzenie prac remontowo - budowlanych w filiach Centrum Kultury Podgórza - Klubie Tyniec, Klubie Skotniki oraz Klubie Rybitwy.

 

Przetarg na roboty budowlane ZP-1/2019

 

Dokumenty do pobrania:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załącznik nr 1 do SIWZ

- Załącznik nr 2 do SIWZ

- Załącznik nr 3 do SIWZ

- Załącznik nr 4 do SIWZ

- Załącznik nr 5 do SIWZ

- Załącznik nr 6 do SIWZ

- Załącznik nr 7 do SIWZ

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA