Archiwum BIP MJO - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki
Dokument archiwalny

Mienie

 

Przetarg publiczny na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego - fotele teatralne Otello


ogłoszenie 06.12.2017 r. 

 

 

 

ogłoszenie