BIP MJO - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki

dostawa i montaż agregatu wody lodowej

wykonanie projektu budowlanego

wykonanie robót malarskich

przebudowa toalet i ciągu komunikacyjnego

ubezpieczenie

projekt budowlany

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-17 11:58:04
PAULINA PRANICA
 Edycja
2017-04-03 14:41:44
PAULINA PRANICA
 Edycja
2015-05-12 14:57:42
PAULINA PRANICA
 Edycja
2015-03-24 12:34:22
PAULINA PRANICA
 Edycja
2015-03-18 09:51:04
PAULINA PRANICA
 Edycja
2014-12-08 09:36:27
PAULINA PRANICA
 Edycja
2014-11-06 15:24:34
PAULINA PRANICA
 Edycja
2014-10-30 13:27:45
PAULINA PRANICA
 Edycja
2014-10-24 12:41:35
PAULINA PRANICA
 Edycja
2014-10-21 14:06:16
PAULINA PRANICA
 Edycja