BIP MJO - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki

dostawa i montaż agregatu wody lodowej

wykonanie projektu budowlanego

wykonanie robót malarskich

przebudowa toalet i ciągu komunikacyjnego

ubezpieczenie

projekt budowlany

 

Osoba odpowiedzialna:
RENATA LISOWSKA
Osoba publikująca:
PAULINA PRANICA
Data wytworzenia:
2014-07-01
Data publikacji:
2014-10-21
Data aktualizacji:
2019-05-17