BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 30 000 eur na 2019 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 30 000 eur na 2018 rok

 Plan postępowań o udzielenie zamowień publicznych powyżej 30 000 eur na 2017 rok

 

 

Przetarg nieograniczony

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty :

Dotyczy :