BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 162

Budżet

Plan finansowy dochodów i wydatków na rok 2020

Plan finansowy obejmuje:

·        wynagrodzenie osobowe pracowników,

·        składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,

·        bieżące opłaty na media,

·        zakup środków żywności,

·        zakup materiałów i wyposażenia,

·        zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

·        zakup materiałów papierniczych,

·        zakup usług remontowych,

·        zakup usług pozostałych,

·        odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.