BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 162

Polityki, programy, raporty

Przedszkole Samorządowe nr 162 jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

 

W czasie pobytu dzieci korzystają posiłków: śniadanie + II śniadanie + obiad + podwieczorek.


 

 

Pracujemy na:

 


   

 

 

PZEDSZKOLNY ZESTAW

PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK 2019/2020

DLA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 162 ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

Program spełnia wymagania opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe( Dz. U. z 2017r. poz. 59) w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników.

Lp. Tytuł programu Autor Wydawnictwo Uwagi

1. Razem w przedszkolu Jolanta Andrzejewska Jolanta Wierucka WSiP

2. Tropiciele Elzbieta Tokarska Jolanta Kopała Wydawnictwo Szkolne PWN

3. Dobre praktyki D. Kucharska, A. Pawłowska-Nidbała, D. Sikorska-Banasik, I. Zbroszczyk Wydawnictwo Nowa Era

4. Mały Odkrywca-Badacz M. Walczyk Wydawnictwo TAKTIK

5. Mały Odkrywca-Badacz M. Walczyk Wydawnictwo TAKTIK

6. " Kocham przedszkole" Tytuł podręcznika " Tropiciele" M. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek WSiP Nr dopuszczenia ISBN 978830217115-4

7. " Kocham przedszkole" Tytuł podręcznika " Tropiciele" M. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek WSiP Nr dopuszczenia ISBN 978830217115-4

8. " Kocham przedszkole" Tytuł podręcznika " Tropiciele" M. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek WSiP Nr dopuszczenia ISBN 978830217115-4

 

 


ZESTAW PROGRAMÓW   ZAJĘĆ  DODATKOWYCH

W  ROKU  SZKOLNYM 2019/2020

DLA  SAMORZĄDOWEGO  PRZEDSZKOLA  NR 162


Podstawa prawana: art.. 22a ust. 2 i ust. 2b ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz § 2 ust 1 Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania (Dz. U. z 2009 r Nr 89, poz. 730)

Lp.

Grupy wiekowe

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Uwagi

1.

3 - 6 lat

Program nauczania języka angielskiego w przedszkolach

Iwona Golonka

Program własny

1D/2019

 

2.

3 - 6 lat

Program nauczania języka angielskiego w przedszkolach

Zofia Zalewska

Program własny

2D/2019

 

3.

3 - 6 lat

Program autorski "Rytmika dla dzieci w wieku przedszkolnym"

Marzena Suder-Kunicka

Program własny

3D/2019

 

4.

3 - 6 lat

Program zajęć tanecznych w przedszkolu

Aneta i Rafał Mikoś

Szkoła Tańca "Pasja"

4D/2019

 

5.

6 lat

Program nauczania religii w przedszkolach                              "W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga"

Maria Wiadrowska Gliszyńska

Errata Toruń

5D/2019

 

5

3 - 6 lat

Rytmika w przedszkolu

Marta Samborska

Program własny

5D/2019