BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 122

 

Plan finansowy dochodów i wydatków Samorządowego Przedszkola na rok 2019.

 

Rozdział 80104

Dochody ogółem: 30 200

Wydatki ogółem: 805 800

 

Rozdział 80146

Wydatki: 2 300

 

Rozdział 80148

Dochody ogółem: 107 000

Wydatki ogółem: 222 800

 

Rozdział 80149

Wydatki ogółem: 1613 300

 

Rozdział 80195

Wydatki ogółem: 13 600

 

Rozdział 85404

Wydatki ogółem: 244 100

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok  Samorządowego Przedszkola nr 122 znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.