BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 122

Przedszkole Samorządowe Nr 122 jest Przedszkolem publicznym prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków.

Działa od września 1968 r. Od 1990 r. w swoim gronie powitało dzieci niepełnosprawne.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra.

 

Podczas codziennej pracy ważnym dla nas jest aby:

 • każde dziecko traktować indywidualnie i podmiotowo;
 • umożliwiać dzieciom podejmowanie indywidualnych i zespołowych działań 
 • rozwijać  ich aktywność i samodzielność ,
 • wspierać  je w rozwijaniu zdolności i zainteresowań
 • wyrównywać szanse edukacyjne dzieci, wspierać w rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • współdziałać z rodzicami i wspierać ich w działaniach wychowawczych i edukacyjnych,
 • skutecznie przygotowywać dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.


Przedszkole czynne jest w godzinach: 6.00- 17.00. Godziny pracy przedszkola są dostosowywane do potrzeb rodziców zgłoszonych podczas rekrutacji na kolejny rok szkolny.

W czasie pobytu dzieci korzystają z trzech posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku.

 

Praca wychowawczo- dydaktyczna w roku szkolnym 20117/18 oparta jest na:

 • Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- rozporządzenie MENiS z dnia 17.06.2016 zmieniające rozporzadzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szczególnych typach szkół,
 • Zestaw programów wychowania przedszkolnego

  Rok szkolny 2017/18   

   

  Lp.

   

  Tytuł

   

  Autorzy

   

  Wydawnictwo

  Data dopuszczenia

  Numer dopuszczenia dyrektora

  1

  Kolorowy świat

   

  W. Żaba – Żabińska

  MAC-Edukacja

  31.08.2016

  PR/D/1 /2016

  2

  Program Wychowania Przedszkolnego

  Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopał

  PWN

  31.08.2016

  PR/D/2 /2016

  4.

  Nauczanie dzieci autystycznych

  Tadeusz Gałkowski

   

  31.08.2016

  PR/D/4/2016

   

   

  Programy zajęć dodatkowych

  Samorządowe Przedszkole nr 122 w Krakowie

   

   

  Lp.

   

  Tytuł

   

  Autorzy

   

  Wydawnictwo

  Data dopuszczenia

  Numer dopuszczenia dyrektora

  1.

  „ Jesteśmy dzieckiem Boga”

  Ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

  Księgarnia Świętego Wojciecha

  31.08.2016

  PR /D/1/2016/17

  3.

  „Program zajęć tanecznych w przedszkolu”

  Rafał  Mikoś

  Szkoła Tańca „Pasja”

  --------------

  31.08.2016

  PR/D/ 2/2016/16

  4

  „Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli”

  Fundacja Primus Inter Pares o/Kraków

  -----------

  31.08.2016

  PR/D/ 3/2015/17

  5

  Umuzykalnienie z rytmiką

  Irena Czabańska

  -------------

  31.08.2016

  PR/D/ 4/2016/17

  6

  Program Edukacyjno Terapeutyczny zajęć grupowych dla dzieci przedszkolnych TUS

  Alicja Kira

  --------------

  31.08.2016

  PR/D/ 5/2016/17

  7

  Program zajęć korekcyjnych i rehabilitacji ruchowej

  Gabriela Nizińska Małota

  --------------

  31.08.2016

  PR/D/ 6/2016/17