BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Udostępnianie informacji publicznej następuje w trybie określonym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Standardy struktury podmiotowych stron BIP zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Dostęp do informacji publicznych zawartych na niniejszych stronach jest możliwy poprzez menu przedmiotowe znajdujące się po lewej stronie ekranu. Jest to wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w Biuletynie.

Po lewej stronie znajduje się przycisk ekranowy umożliwiający dostęp do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznejwww.bip.gov.pl . 

Za pomocą ikon dostępnych u dołu strony można wydrukować jej zawartość, a także przesłać e-mailem link do strony. Znajduje się tam również moduł wyszukujący, który umożliwia znalezienie stron Biuletynu zawierających poszukiwane przez Państwa wyrażenie

Istnieje możliwość zapisania na dysku niektórych dokumentów (.pdf, .doc lub .jpg).